АҚҚБ Жаңа құрылыс

АҚҚБ Жаңа құрылыс

строит с 2008
0 проектов
строится
7 проектов
реализовано
Также этого застройщика называют АККБ Жана Курылыс